Email

Kaikki kurssit

Dates
Course:  
Code Course Title Start Date Finish date Location Price*
AK07171 Tsa Lung Trul Khor - Tiibetiläisen joogan kurssi OSA 1 14. Jul 2017 16. Jul 2017 Shanti, Helsinki 75.00 EUR
AK07172 Tsa Lung Trul Khor - Tiibetiläisen joogan kurssi OSA 2 16. Jul 2017 18. Jul 2017 Shanti, Helsinki 75.00 EUR
*VAT excl.