Trul khor

Thrul khor pyörähdys

Salaiset opetukset

Buddhalaisuuden opetus länsimaissa on keskittynyt lähes yksinomaan mielen harjoituksiin. Kuitenkin tiibetiläisessä perinteessä on myös rikas kokonaisuus opetuksia, jotka ovat verrattavissa intialaiseen joogaan tai kiinalaiseen chi kungiin. Nämä harjoitukset ovat olleet salaisia ja niitä on opetettu esimerkiksi kolmen vuoden retriittien yhteydessä.

Trul khor -harjoitukset ovat jonkin verran erilaisia eri tiibetiläisissä koulukunnissa. Kussakin koulukunnassa on omat tekstinsä, joihin harjoitukset perustuvat. Yleensä niihin liittyy voimakkaita hengitysharjoituksia. Intialaiseen joogaan verrattuna painopiste on enemmän liikkeessä kuin staattisissa asennoissa.

Trul khorin rooli vaihtelee eri harjoitusperinteissä. Esimerkiksi Naropan kuudessa joogassa sitä käytetään lähinnä tummo-harjoitusten tukena. Dzogchen-perinteissä Trul khorin pääasiallinen tarkoitus on tukea meditaatiota. Eri perinteissä myös Trul khor -harjoitukset itsessään ovat erilaisia. Yhdistävänä tekijänä kaikissa on kuitenkin samankaltainen hengitystekniikka. Kaikissa tiibetiläisissä perinteissä harjoitukset perustuvat johonkin edelleen olemassa olevaan juuritekstiin. Opetusten puhtautta on vaalittu ja niitä on opetettu perimyslinjan kautta opettajalta oppilaalle.

Maaginen pyörä

Trul khor voidaan suomentaa vapaasti ”maaginen pyörä”. Sanskriitin kielessä vastaava termi on ”yantra yoga”. Trul khorin merkitystä voitaisiin suomentaa laajemmin esimerkiksi näin: ” keho on työkalu, jonka avulla harjoittaja voi oivaltaa todellisen, alkuperäisen luontonsa”.

Trul khor -harjoitukset ovat monella tasolla voimakkaita harjoituksia. Tämän vuoksi on tärkeää, että niitä tehdään opettajan johdolla. Kuten missä tahansa fyysisessä harjoituksessa, niin myös Trul khorissa täytyy pitää huolta siitä, ettei tee harjoituksia liian voimakkaasti ja vahingoita kehoaan. Lisäksi voimakkailla hengitysharjoituksilla voi olla yllättäviäkin vaikutuksia harjoittajan mieleen ja kehoon.

Trul khor -harjoituksen perustana on Tsa lung -harjoitukset, jotka ovat fyysisesti Trul khoria yksinkertaisempia. Tenzin Wangyal Rinpochen opetuksissa Tsa lung -harjoitukset perustuvat Ma Gyud -tantran kappaleeseen ”elementtien piiri” (jung we tigle). Näiden yksinkertaisten harjoitusten avulla harmonisoidaan pranan toimintaa kehossa. Kokemusta Tsa lung -harjoituksista pidetään edellytyksenä Trul khor -opetusten vastaanottamiselle.

Trul khor bön-buddhalaisessa perinteessä

Tenzin Wangyal Rinpochen opettama Trul khor perustuu tekstiin ”suullisen viisauden olennaiset ohjeet maagisesta pyörästä Zhang Zhungin suuren täydellistymisen suullisessa perinteessä” (Dzogpa chenpo zhang zhung nyen gyu le Trul khor shel zhe men ngag). Toinen Ligmincha -instituutissa käytettävä teksti on Shardza Tashi Gyaltsenin (1859-1934) kirjoittama ”Maaginen pyörä, kanavat ja energia zhang zhungin suullisesta perinteestä” (Nyen gyu Tsa lung Trul khor ).

Zhang Zhung Nyan Gyud on bön-buddhalaisen perinteen keskeisin dzogchen -opetussykli. Trul khor -opetukset ovat osa sitä. Dzogchen-meditaation metodina ja samalla päämääränä on tunnistaa mielen perimmäinen luonto ja pysytellä siinä. Luonnollisen tilan löytämistä ja siinä pysymistä tuetaan hengitys- ja liikeharjoituksilla. Tässä yhteydessä Trul khorin tarkoitus on siis tukea meditaatiota. Trul khor -harjoitukset tukevat myös mielen valmiutta pysyä luonnollisessa tilassa jokapäiväisessä elämässä. Toisinaan niitä käytetään ”lääkkeenä” silloin, kun mieli ei ole kirkas, vakaa ja vahva.

Zhang Zhung Nyan Gyud -opetuksissa Trul khor -liikkeet on jaettu seitsemään sarjaan, joissa jokaisessa on 5-6 liikettä, yhteensä 38. Kukin sarja on peräisin eri opettajalta. Liikesarjat jaetaan valmisteleviin- (ngöndro), juuri- (tsawa), haara- (yenla) ja erikoissarjoihin (chedrag). Valmistelevat sarjat lämmittävät kehoa ja niissä hierotaan koko keho. Juurisarjat keskittyvät meditaation vakauttamiseen. Niiden sanotaan sulkevan oven viideltä mielen myrkyltä ja avaavan kanavat viidelle alkuperäiselle viisaudelle. Ne myös poistavat kolmea meditaation estettä eli väsymystä, kiihtymystä ja mielen tylsyyttä. Haarasarjat sisältävät harjoituksia, joiden ajatellaan poistavan sisäisiä ja ulkoisia esteitä ja vakauttavan pranaa keskikanavassa. Erikoissarjoissa viedään huomio kehon eri osiin. Niiden tarkoituksena on poistaa sairauksia ja edistää kirkkaan tietoisuuden luonnollista ilmenemistä.

Trul khor -harjoituksen kulku bön-perinteeessä

Buddhalaiset harjoitukset alkavat aina kaikkiin olentoihin kohdistuvan myötätunnon kehittämisellä. Sen jälkeen tehdään yleensä hengitysharjoituksia, joilla pyritään ohjaamaan pranaa keskikanavaan ja puhdistamaan kanavia. Liikkeiden aikana hengitystä pidetään luonnollisella tavalla. Uloshengityksen loppuvaiheessa hengitetään voimakkaammin ja tehdään vielä aivan lopuksi ha- ja phat- äänet. Tarkoituksena on, että mieli asettuu hengityksen pidätyksen aikana helpommin luonnolliseen tilaan. Uloshengityksen ja ha- ja phat- äänteiden myötä mieli ikään kuin leikkaa käsitteellisyyden ja esteiden läpi, ja löytää vakauden. Fyysisten harjoitusten jälkeen meditoidaan lepäämällä mielen luonnossa. Lopuksi harjoituksen tuottama hyöty omistetaan kaikkien olentojen hyvinvoinnille.