Dzogchen - opetuksia Lishussa

Syys-marraskuu – 2017

- Anna-Kaisa Hirvanen

 

Kolmas vuosi Lishu – opinnoissa koostuu Zhang Zhung Nyen Gyud (Zhang Zhungin suullinen perimyslinja) – opetuksista joka on tärkein Dzogchen- opetusten sykli bön- buddhalaisessa traditiossa. Dzogchen on Suuren Täydellistymisen opetus joka koskee oman mielemme perimmäistä luontoa.

 

Tämän ensimmäisen opintojakson aikana, syyskuun alusta marraskuun kymmenenteen, olemme keskittyneet A-te ja Trekchod- harjoituksiin. A-te harjoituksessa kehitetään mielen tyyneyttä ja vakautta keskittymisen kohteen avulla, esimerkiksi A-tavuun keskittymällä. Trekchod – harjoituksessa leikataan läpi käsitteellisen mielen ja harjoitellaan lepäämään mielen perusluonnossa. Olemme opiskelleet näitä harjoituksia Dru Gyalwa Yungdrungin kirjoittamasta Gyalwa Chagtrid - tekstistä. Muodollisia meditaatioharjoituksia meillä on ollut neljä kertaa päivässä. Ymmärtääksemme lisää Dzogchenin yleisistä periaatteista ja näkökulmista, olemme opiskelleet Gyud Bu Chung Chu Nyi (12 pientä tantraa/periaatetta) – tekstin sekä Gom Kyon So Nga (35 meditaation virhettä) – osion Shardza Tashi Gyaltsenin Kusum Rangshar – tekstistä.

Lisäksi meillä on ollut oppitunteja Zhang Zhungin suullisesta perimyslinjasta ja kahdenkymmenen neljän Zhang Zhungin Suuren Mestarin elämänkerroista. Päivittäisessä aikataulussamme on lisäksi ollut Sang, Chod ja Sur – rituaalit (kolme neljästä päivittäisestä anteliaisuuden harjoituksesta)ja tiibetiläistä joogaa (Tsa Lung Trul Khor).

 

Tästä linkistä voit katsella video-otoksia päivittäisistä rituaaleistamme Lishussa

 

Rumputunti

Oppitunti rituaalirumpujen käyttämisestä Lishun Gompassa

 

Suurin opetus jonka olemme vastaanottaneet tämän jakson aikana tuli yllättäen, kun Hänen Pyhyytensä Menri Trizin Lungtok Tenpa`i Nyima Rinpoche, bön- tradition ja kaikkien bön-harjoittajien hengellinen johtaja, siirtyi Parinirvanaan 14.syyskuuta, 89 vuoden ikäisenä. Olimme todella onnekkaassa asemassa koska pääsimme matkustamaan Menrin luostariin heti uutiset kuultuamme, viidennentoista päivän aamuna, yhdessä opettajiemme Dr.Sangmo Yangrin ja Menri Geshe Sherab Lodoen kanssa.

 

Hänen Pyhyytensä kehon (Kudung) näkeminen thugdam – tilassa, joka on meditatiivinen tila johon harjoittaja jää kuolemisen hetkellä ja sen jälkeen, on jotain jota ei voi oikeastaan sanoin kuvailla. Samalla kun fyysinen keho on kliinisesti kuollut, harjoittajan sydämen alue pysyy lämpimänä hienojakoisen mielen ollessa vielä läsnä kehossa. Harjoittajan keho pysyy meditaatioasennossa, joka Hänen Pyhyytensä kohdalla kesti viitisen päivää kliinisen kuoleman jälkeen. Tunsimme kaikki olevamme ison siunausvirran alla kun saimme käydä kokemassa tämän poikkeuksellisen hienovaraisen mutta voimakkaan tilan loiston pienen hetken ajan Hänen Pyhyytensä yksityisessä meditaatiohuoneessa jossa Kudung oli thugdam-tilassa. Kaikki se mistä opetukset puhuvat, mielen perimmäisen luonnon mittaamattomat ominaisuudet, olivat sanoinkuvaamattoman voimakkaasti läsnä tässä tilassa.

 

Hänen Pyhyytensä Kudung Thugdam-tilassa

Hänen Pyhyytensä Kudung Thugdam-tilassa

 

Hänen Pyhyytensä kehollisti täysin kaikki valaistuneen kehon, puheen ja mielen ominaisuudet. Hänen koko elämänsä oli täysin omistettu muiden auttamiselle. Kun lukee hänen elämänkertaansa ja saavutuksiansa muiden hyödyksi edes lyhyessä muodossa, vaikuttaa siltä kuin hän olisi elänyt monta elämää yhden ihmiselämän aikana.

 

Tässä hyvin lyhyesti kerrottuna muutamia tapahtumia ja saavutuksia hänen elämästään: hän liittyi luostariin 7-vuotiaana Tiibetissä ja opiskeli kaikkia tärkeitä luostarikoulutukseen liittyviä taitoja ja opetuksia sekä tiibetiläistä lääketiedettä, saavuttaen Geshen arvonimen (länsimaista tohtorin arvoa vastaava arvonimi tiibetiläisessä luostaritraditiossa) 25-vuotiaana. Hän oli osallisena säilyttämässä monia Bön-tekstejä ja kirjoja, matkustaen laajasti ympäri Tiibetiä. Hänet kutsuttiin opettamaan Lontoon ja Oslon yliopistoihin professori David Snellgroven ja Paer Kvaernen toimesta. Ollessaan 40-vuotias hänet valittiin monisyisten rituaalien tuloksena Menrin luostarin 33:ksi apotiksi ja samalla koko Bön-tradition hengellikseksi johtajaksi. Hän kantoi kaikkia tämän vaativan tehtävän velvollisuuksia koko loppuelämänsä ajan. Hän laittoi alulle Menrin luostarin tärkeimpien rakennusten rakennustyöt, perusti kaikille ilmaisen lääketieteellisen hoitoyksikön, modernin ja perinteisen koulutuksen bön-yhteison lapsille, dialektisen koulutuksen luostarin alaisuuteen, bön-lastenkodin (orpokoti), Yungdrung Bön-opiskelijoiden komitean Varanasin yliopiston alaisuuteen, Ratna Menling – nunnaluostarin, harjoitus-ja tapaamispaikan maallikkoharjoittajille (Ngakpa Gompa), Yungdrung Bön- kirjaston Menrin luostarin yhteyteen ja tiibetiläisen lääketieteen opiskeluyksikön Sorig Bhumzhin joka sijaistee myös Menrin luostarin alueella.

Hän ei ollut ainoastaan hengellinen johtaja tai opettaja, mutta monille ihmisille myös kuin oma isä, huolehtien jokaisen henkilön yksilöllisistä tarpeista sekä henkisesellä että käytännön tasolla. Hän matkusti Intiasta Tiibetiin useamman kerran ja tuki vahvasti Bön-tradition luostareiden säilymistä siellä. Hän antoi lukuisia opetuksia ja initiaatioita ympäri maailman ja kirjoitti useita julkaisuja. Kiitos Hänen mittaamattoman ystävällisyytensä, Bön-opetukset ovat säilyneet tähän päivään saakka ja useita hyvin koulutettuja ja opetukset syvällisesti sisäistäneitä opettajia toimii aktiivisesti eri puolilla maailmaa, hyödyttäen lukemattomia olentoja.

 

Olimme mukana ottamassa osaa kaikkiin tärkeisiin seremoinioihin Hänen Pyhyytensä poismenon jälkeen. Bön- traditiossa kuolemaan liittyvät rituaalit kestävät ainakin 49 päivän ajan sekä tavallisten harjoittajien että erityisten pyhien henkilöiden kohdalla. Rituaalien suuruus riippuu henkilön taloudellisista mahdollisuuksista ja ne voidaan tehdä lyhyen, keskipitkän tai pisimmän tavan kautta. Rituaalien uskotaan olevan todella tärkeitä ja hyväenteisiä henkilön tulevaa kehitystä ajatellen ja ne voidaan tehdä joko henkilön poismenon jälkeen tai jossain vaiheessa elämän aikana.

 

Symbolisia ruokalahjoja Menrin luostarissa

Symbolisia ruokalahjoja Menrin luostarissa

 

 

Pisimmän luokan tulirituaalin valmistelut kestävät yleensä kuukausia tai vuosia, mutta Hänen Pyhyytensä kohdalla rituaalit valmisteltiin ja saateettiin loppuun kahdessa viikossa koska niin monet ihmiset olivat auttamassa ja tekemässä päivittäistä työtä niiden eteen. Isoja määriä symbolisia lahjoja (engl. offerings) valmistellaan ja poltetaan tulessa rukousten ja rituaalien saattelemana. Tämän tarkoitus on puhdistaa kaikkien olentojen karmaa ja tuoda lisääntynyttä rauhaa kaikille. Yleisesti ottaen näitä symbolisia lahjoja on viidenlaisia; voilamppu- (tuli), ruoka-, suitsuke-, vesi- ja kukka- lahjat. Suuri Tsok – lahja sisäisimmille tantrisille jumaluuksille ja jumalattarille valmistellaan ja tehdään tänä aikana myös. Pyhiä mantroja kirjoitetaan kullalla ja hopealla suurille ja pienille koristelluille puulaatoille kuten myös erilaisia rukouksia, joiden tarkoitus on tuoda onnea, inspiraatiota ja vaurautta kaikkialle.

 

Stupan rakentamista tulirituaalia varten

Stupan rakentamista tulirituaalia varten

 

Hänen Pyhyytensä keho krematoitiin laajan tulirituaalin saattelemana Menrissä toinen lokakuuta. Rituaali tehdään tulijumaluuden eri aspekteille; rauhallinen, raivoisa, rikastava ja voimauttava aspekti. Kuten kaikissa jumaluuksissa, niiden ajatellaan olevan enemmänkin sisäisiä mielen aspektien symboleja kuin ulkoisia, itsestä erillisiä jumaluuksia. Rituaali sisältää monia rikkaita ykistyiskohtia ja on täynnä voimakkaita symbolisia piirteitä.

 

Pyhä Keho kannetaan tulirituaalipaikalle erikoisen stupan sisällä

Pyhä Keho kannetaan tulirituaalipaikalle erikoisen stupan sisällä

 

Kolme mantroin kirjailtua puulaattaa asetetaan tuleen edustaen kolmea valaistumiskehoa

Kolme mantroin kirjailtua puulaattaa asetetaan tuleen edustaen kolmea valaistumiskehoa

 

 

Kremaatiotuli

Kremaatiotuli

 

Rukouksia resitoitiin 49 päivän ajan koko yhteisön voimin. Munkit, nunnat ja maallikkoharjoittajat resitoivat yhdessä Lahjoitusrukousta Hänen Pyhyydelleen luostarin pihamaalla joka aamu ja ilta. Valikoidut munkit ja nunnat resitoivat myös muita pidempiä ja laajempia rukouksia kuten rukouksia opetuslinjan mestareille, opetuksille ja tuhannelle Buddhalle.

 

Iltarukouksia

Iltarukouksia

 

 

Menrin Gompa iltavalaistuksessa rituaalien aikana

Menrin Gompa iltavalaistuksessa rituaalien aikana

 

Maallikkoharjoittajat ottivat erilaisia lupauksia ja valoja voimistaakseen harjoitustaan. Jotkut harjoittajat ottivat esimerkiksi lupauksen olla syömättä lihaa näiden 49 päivän tai jopa koko loppuelämänsä ajan. Toiset sitoutuivat resitoimaan mantroja, rukouksia tai tekemään muita harjoituksia myötätunnon ja viisauden kasvattamiseksi. Koko yhteisö nuorimmasta vanhimpaan kiersi koraa ympäri luostarin päärakennuksen ja voilamppuja sytytettiin tuhansittain erilaisiin kauniisiin muodostelmiin joka ilta.

 

Koraa kierretään luostarin päärakennuksen ympäri

Koraa kierretään luostarin päärakennuksen ympäri

 

Voilamppuja valmistamassa

Voilamppuja valmistamassa

 

Yksityiskohta voilamppumuodostelmasta

Yksityiskohta voilamppumuodostelmasta

 

Viimeinen osa 49:n päivän rituaaleista alkoi neljäs marraskuuta jolloin jo aiemmin Hänen Pyhyytensä kehon tuhkista kerätyt pyhäinjäännökset kerättiin yhteen. Pyhäinjäännöksiä ja tuhkia sisältäviä pieniä tsa tsa – patsaita tuotiin Hänen Pyhyytensä meditaatiokammiosta luostarin päärakennukseen ja erityisten rukousten jälkeen jaettiin kaikille paikallaolojoille. Tsa tsa – patsaita lähetettiin myös bön- luostareihin ja paikkohin Tiibetissä ja sen ulkopuolella. Rituaalit päättyivät viides marraskuuta Menri Ponlop Nyima Rinpochen antamaan initiaatioon jossa vastaanotimme siunaukset Menrin apottien linjalta, mukaanlukien Hänen Pyhyytensä Menri Trizin Lungtok Tenpa`i Nyima Rinpoche.

 

Menri Ponlop Nyima Rinpoche antamassa initiaatiota

Menri Ponlop Nyima Rinpoche antamassa initiaatiota

 

Kaikki nämä rituaalit tehdään pääosin kaikkien olentojen taitamattomien tekojen ja epäpuhtauksien puhdistamiseksi, näin tuoden lisää valoa kaikille ja kaikkialle. Hänen Pyhyytensä poismeno tuntui kuin hänen viimeiseltä lahjaltaan jokaiselle meistä.

 

Hänen Pyhyytensä Menri Trizin Lungtok Tenpa`i Nyima Rinpoche

Hänen Pyhyytensä Menri Trizin Lungtok Tenpa`i Nyima Rinpoche

 

Toinen ja kolmas retriittijakso Lishun kolmannen vuoden ohjelmassa jatkuu alkuvuodesta 2018 edelleen Zhang Zhung Nyen Gyud Dzogchen – opetuksilla. Avoin haku opintoihin on voimassa.

 

Syyskuusta 2018 kesäkuuhun 2019 Lishu tulee tarjoamaan uuden opintokokonaisuuden jossa on mahdollisuus ottaa osaa sekä pidempiin että lyhyempiin retriittijaksoihin. Lisätietoja saat sivuilta www.lishu.org tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Tue Bön-viisauden kotoutumista Suomeen

Suomesta ensimmäisten joukossa Bön-opinnot Lishu instituutissa Intiassa aloitti vuonna 2015 Ligmincha Finland yhdistyksen perustajajäsen ja pitkäaikainen aktiivi Anna-Kaisa. Mikäli haluat tukea muinaisen Bön-perinteen säilymistä ja opetusten leviämistä Suomeen, voit tukea Anna-Kaisan opintoja Lishussa liittymällä seuramme tukijäseneksi. 

Liity tukijäseneksi maksamalla jäsenmaksu tästä »

Jäsenenä saat alennuksia kurssimaksuistamme sekä hyvän mielen tukemalla hyvää tarkoitusta Suomessa